Đôi mắt thần kỳ G-Robot - Cảm biến siêu âm

1. Giới thiệu về cảm biến siêu âm

Cảm biến siêu âm là cảm biến dùng để đo khoảng cách, cảm biến có để xác định khoảng cách đến: chất lỏng, vật rắn, dạng hạt,... Ví dụ: đo khoảng cách mực nước trong bồn nước sinh hoạt; đo khoảng cách đến vật cản phía trước của xe,...

Hình ảnh mặt trước của cảm biến siêu âm

Hình ảnh mặt sau của cảm biến siêu âm

2. Nguyên lý hoạt động

Cảm biến siêu âm gồm 2 mắt: 1 mắt phát phát ra sóng siêu âm và 1 mắt thu thu sóng siêu âm dội lại nếu gặp vật cản.
Ví dụ ảnh minh họa phía dưới: mắt phát phát ra sóng siêu âm đi về phía trước ( sóng màu xanh dương), khi gặp vật cản (vật thể hình trụ màu đen) sóng siêu âm sẽ bị dội về mắt thu (sóng màu xanh lá), từ khoảng thời gian lúc phát sóng đi và thu sóng dội lại, cảm biến siêu âm sẽ tính toán và đưa ra được khoảng cách từ cảm biến đến vật cản.


Nguyên lý hoạt động cảm biến siêu âm

3. Xây dựng mô hình "Đôi mắt thần kỳ G-Robot"

Để xây dựng mô hình, chúng ta cần chuẩn bị 1 bộ lắp ráp Robot Creator của GaraSTEM như sau:


 

 

 

 

 

Sau khi đã chuẩn bị xong linh kiện, ta tiến hành lắp ghép mô hình theo đúng quy trình sau:

Bước 1:

Bước 2:

Bước 3:

Bước 4:

Bước 5:

Bước 6:

Bước 7:

Bước 8:

Bước 9: mô hình hoàn chỉnh

 

Bước tiếp theo là kết nối cảm biến siêu âm với bộ não Robot Creator:


Các linh kiện hỗ trợ kết nối cảm biến siêu âm với bộ não robot


Ví dụ kết nối cảm biến siêu âm vào cổng số 1 của bộ não robot

4. Vận hành robot

Sau khi xây dựng mô hình và lập trình ta tiến hành quan sát hoạt động của Robot:

(chèn video)