Game tuyên truyền phòng chống thiên tai và dịch bệnh

Tên đội: Trường THCS Hồng Bàng, Quận 5

Thành viên: Sẩm Pí Diệu

 

Mô tả:
Sandy – Một cô bé đến từ tương lai đã quay về quá khứ với mong muốn giúp bạn đối phó với thiên tai và dịch bệnh.

Dự án gồm 2 trò chơi: (Hướng dẫn)

Trò chơi số 1: TIẾP TẾ, CỨU TRỢ

  • Người chơi sử dụng phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để thu thập đồ tiếp tế, cứu trợ.

Trò chơi số 2: ĐẨY LÙI COVID

  • Người chơi di chuyển con trỏ chuột theo covid để tiêu diệt chúng.