trò chơi: Cùng nhau vượt qua đại dịch

Họ và tên: Trần Kiến Quốc 

Trường: Tiểu học Tân Túc 

Nội dung: Đây là một trò chơi giúp cho chúng ta hiểu thêm về đại dịch, cho một Việt Nam chiến thắng đại dịch. Trò chơi sẽ có các câu đó về đại dịch rất hay Ví dụ: cách câu sẽ hỏi về thông điệp 5k, chỉ thị 16... Những câu hỏi sẽ có từ dễ cho đến khó. Con chúc cho cuộc thi thành công tốt đẹp, và các bạn tham sẽ có thành tích cao