game covide

-game sẽ bắn covid: ko dc để lượng HEATH xuống dưới 1 hoặc bạn sẽ thua. 

-Bạn thắng khi diệt hết dc covid.