Phòng chống thiên tai và dịch bệnh Covid-19 - Team Robotics Nguyễn Hiền với Myor 2021

Tên đội: Trường THCS Nguyễn Hiền, Quận 12

Tên thành viên 1: Nguyễn Võ Nguyên

Tên thành viên 2: Nguyễn Tiến Đạt

Tên Thành viên 3: Ngô Minh Quang

Mô tả bài nộp dự thi: 

Bài dự thi cuộc thi Lập trình và Lắp ráp Robot MYOR 2021 - Vòng thi trực tuyến
Chủ đề: Xây dựng giải pháp phòng chống thiên tai và dịch bệnh Covid-19
Đơn vị: Trường Trung học cơ sở Nguyễn Hiền, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
BẢNG B
Tổ chức cuộc thi: Gara Stem  |  Myor 2021