[MYOR ONLINE] Hướng dẫn nộp bài dự thi và bình chọn tại Codetown.io

MYOR 2021 - VÒNG THI TRỰC TUYẾN 
Chủ đề: Xây dựng giải pháp phòng chống thiên tai và dịch bệnh Covid-19

Bài nộp dự thi là chương trình lập trình của các đội giới thiệu về ý tưởng “Xây dựng giải pháp phòng chống thiên tai và dịch bệnh Covid-19”, được nộp tại hệ thống codetown.io dưới định dạng file RAR gồm:
- 01 file thuyết trình chi tiết về bài nộp tham dự (định dạng PDF hoặc PPT (PowerPoint) và đính kèm hình ảnh minh họa về bài nộp).
- 01 video clip demo bài nộp dự thi (tối đa 02 phút).
- 01 file lập trình của bài nộp dự thi.
Thí sinh dự thi chịu trách nhiệm về bản quyền về hình ảnh, âm thanh… của bài nộp dự thi. Bài nộp dự thi không được vi phạm thuần phong mỹ tục, chính trị, quy định của pháp luật Việt Nam.Thí sinh dự thi tuân thủ theo các quy định của Ban tổ chức

Hướng dẫn nộp bài dự thi xem tại: