TRẠM THU PHÍ TỰ ĐÔNG

Để giảm tình trạng kẹt xe vào giờ cao  điểm ở các trạm thu phí thì sản phẩm máy thu phí tự động ra đời. Khi xe tới trạm tài xế chỉ cần dùng các loại thẻ ngân hàng quẹt qua thì hệ thống sẽ tự động trừ tiền giúp giảm thơi gian các xe dừng tại trạm.